Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Historikk

Historie

Bydelen har fått navn etter strøket Ullern, som igjen har fått navn fra Ullern gård. Gårdsnavnet kommer fra norrønt Ullarin, Ullr + vin (eng). I middelalderen hørte gården til klosteret på Hovedøya. Etter reformasjonen i 1536 ble gården delt mellom kirken og kongen. I 1740 ble gården formelt delt i nedre og øvre Ullern, før disse i henholdsvis 1878 og 1866 kom i Herman Severin Løvenskiolds eie.[2]

Den gang var Ullern en del av Aker kommune. Urbaniseringen begynte på slutten av 1800-tallet, da flere industribedrifter ble lagt til Skøyen og til området langs Lysakerelven. I 1872 åpnet Drammensbanen, noe som ytterligere bidro til områdets vekst. I 1912 åpnet også Smedstadlinjen, og i 1919 ble Skøyenlinjen utvidet til Lilleaker. De to sistnevnte linjene ble ytterligere utvidet i henholdsvis 1935 og 1924. I 1942 ble de to linjene forbundet da banen ble utvidet mellom Sørbyhaugen og Jar.

I 1948 ble den senere Bydel Ullern en del av Oslo, etter at byen ble slått sammen med Aker. I perioden som fulgte har de tradisjonelle villastrøkene i bydelen blitt supplert med blokkbebyggelse

Bydelene i dag

Listen nedenfor angir navn, folketall (per 1. januar 2012), areal og bydelsnummer for de enkelte bydelene. Oslo hadde 613 285 innbyggere per denne datoen.

           

  

Bydel

  

  

Innbyggere

  

  

Areal i km²

  

  

Bydelsnummer

  

Alna

47786

13,7

12

Bjerke

23857

7,7

9

Frogner

49058

8,3

5

Gamle Oslo

34140

7,5

1

Grorud

24452

8,2

10

Grünerløkka

43961

4,8

2

Nordre Aker

41452

13,6

8

Nordstrand

47696

16,9

14

Sagene

29654

3,1

3

St. Hanshaugen

31550

3,6

4

Stovner

38600

8,2

11

Søndre   Nordstrand

37913

18,4

15

Ullern

32000

9,4

6

Vestre Aker

40100

16,6

7

Østensjø

42305

12,2

13

Laster...