Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for unnta dokumenter fra offentligheten

Rutine -  Unnta dokumenter fra offentligheten

Hensikt

Sikre at dokumenter som har skjermede/sensitive opplysninger unntas fra offentlig innsyn i henhold til lover og forskrifter. 

Gjennomføring

Den som oppretter saken eller   dokumentet er ansvarlig for å vurdere og beslutte om journalposten bør unntas   offentlighet.
Dersom tilgangskoden «unntatt   offentlighet» ikke settes på dokumentet, vil hele dokumentet vises i lesbar   versjon på kommunens nettsider i 90 dager etter at dokumentet er ferdigstilt   i sak/arkivsystemet

Når det gjelder inngående   dokumenter, gjør Dokumentsenteret en vurdering og tar en beslutning om   tilgangskoding. Saksbehandler og saksansvarlig kan overprøve avgjørelsen til   Dokumentsentret og sette på den tilgangskoden som menes er riktig

Tilgangskode skal settes når   dokumentet eller opplysninger i dokumentet ikke bør offentliggjøres.   Tilgangskodene er forhåndsdefinert i sak/arkivsystemet

Laster...