Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for Innsynsbegjæring

Rutine Innsynsbegjæring

Sikre at dokumenter som har gradering i følge lover og forskrifter kan gis innsyn, evt. gradert innsyn.

Saksansvarlig er ansvarlig for at saksbehandlingen i egen enhet/virksomhet gjennomføres i henhold til denne rutine.

Dokumentsenteret
Kvalitet sikrer postlisten for å se om det er skrivefeil eller om det er noe som skal unntas fra offentligheten.

Gjennomføring

Når en innsynsbegjæring fra presse/publikum mottas, skal følgende skje:

Innsynsbegjæringer skal normalt avgjøres innen 1-3 virkedager. (Hvis ikke innsynsbegjæringen besvares innen 1-3 virkedager, betegnes dette som avslag.)

Vurder først om dokumentet kan utleveres, eller om det skal unntas fra offentlighet. Husk å vurdere eventuelle vedlegg. Husk at forvaltningens saksdokumenter i utgangspunktet er offentlige.

Vurder hel eller delvis meroffentlighet (dvs. at deler av dokumentet kan offentliggjøres) dersom dokumentet kan unntas fra offentlighet. Husk at det ikke skal vurderes meroffentlighet når det gjelder taushetsbelagte opplysninger.

Skriv på innsynsbegjæringen om meroffentlighet er vurdert

Presiser hjemmel. Hvis dokumentet helt eller delvis unntas fra offentlighet, skal det påføres paragraf, ledd og eventuelt nummer og/ eller bokstav på den lov- bestemmelsen som gir adgang til å unnta dokumentet. Hvis dokumentet sladdes eller unntas med hjemmel i§ 5a, skal det også vises til den lovbestemmelsen som gir grunnlag for taushetsplikten. Det er i utgangspunktet bare de taushetsbelagte opplysningene i dokumentet som skal unntas.  Det må fremgå av dokumentet hvor det er sladdet. Du skal ikke redigere dokumentet på PC. Det sladdete dokumentet skal skannes inn på saken.

Alle ekspederinger av dokumenter   skal sendes ut fra dokumentsenteret. Dokumentet skal sendes i brevs form direkte til bestiller. Alle innsynsbegjæringer skal være dokumenter  og besvart innen 1-3 virkedager

Laster...