Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for å avslutte saker i sak og arkivsystemet

Rutine  avslutte saker i sak og arkivsystemet

Å få avsluttet saker som er ferdige.

Gjennomføring

Sjekk at alle registrerte brev i en sak er ferdigstilt i saks/arkivsystemet og at alle restanser er avskrevet 

Markér saken som ferdig (F) i saks/arkivsystemet  og saken dukker automatisk opp i arkivet sitt søk i saks/arkivsystemet. Søk opp «saker til avslutning» i saks/arkivsystemet.

Påse at riktig arkivdel og mappetype er fylt ut og at korrekt klassering er brukt. Sjekk at ingen brev i saken er ufordelt og at det ikke foreligger stavefeil i saken/journalpostene . Avslutt saken i saks/arkivsystemet . Når saken er avsluttet, er det ikke lenger mulig å registrere nye poster eller gjøre endringer i saken.
Saken kan gjenåpnes for endringer

Laster...