Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for tilgang for publikum til bydel Ullerns fjernarkiv

Tilgang for publikum Bydel Ullern

 

Publikums tilgang til bydel Ullerns fjernarkiv

Betingelser for tilgjengelig og innsyn:

Originalt arkivmateriale lånes ikke ut eksternt, men kan kun gjøres tilgjengelig i Bydelens lokaler i kontrollerte omgivelser.

Eventuelle kopier som gis ut skal tilbakeleveres eller makuleres innen angitt frist.

Alle som gis innsyn i taushetsbelagte dokumenter, skal signere Bydelens taushetserklæring.

Arkivmedarbeidere:

Alle ansatte i arkivet har full tilgang til alle dokumenter i sak og arkivsystemet med unntak av dokumenter som er gradert etter sikkerhetsforskriften. De har i tillegg tilgang til alle bortsetingsarkiver i bydelen.

Saksbehandlere:

Saksbehandlere har tilgang til sine dagligarkiver, som er plassert i arkivskap på eget arbeidsområde. Saksbehandlere har ikke tilgang til fjernarkiv for eget arbeidsområde.

Publikum:

resepsjonen som kan benyttes for publikum som ønsker å gå gjennom dokumenter protokoll eller annet arkivmateriale. De som ønsker å se på gamle dokumenter skal benytte hansker som kan lånes ut av dokumentsenteret. Det er forbudt å kopiere eller avfotografere uten tillatelse fra arkivleder ved dokumentsenteret

Laster...