Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for brukertilgang til sak og arkivsystem

ikre at brukere blir registrert med riktig rolle og tilgang. Sikre at brukerdatabasen blir vedlikeholdt.

Gjennomføring

Leder henvender seg til dokumentsenteret for og gi beskjed om hvilken rolle og rettigheter ansatte skal ha. Brukeren forutsetter å være opprettet  PRK - fagsystemet - IT- konsulent kontaktes for innmelding av roller og rettigheter.

Dokumentsenteret oppretter en midlertidig bruker med leserrettigheter. Brukeren får begrenset funksjon som kun tillater enkel tilgang til brukergrensesnittet.

Så snart kurs er gjennomført oppretter dokumentsenteret en fullverdig bruker med de rette roller og rettigheter, autorisasjon.

Det er anledning til å opprette ulike typer rolle som kan tildeles brukere av systemet. Rolle   oppsettet brukes for å angi skriverettigheter. Det er anledning til å ta utgangspunkt i de eksisterende roller og justere oppsettet eller opprette nye  roller. Det er ikke tillatt å opprette roller som bryter med krav i NOARK standarden.

Leder som slutter må bestille flytting av saker og journalposter til dokumentsenteret. Flytting av saker og journalposter flyttes til nærmeste leder.

Etter flytting av saker og journalposter deaktiverer dokumentsenteret brukeren som har sluttet.

Flytting av bruker internt:

Dokumentsenteret flytter  brukeren til ny avdeling og informerer påtroppende leder.

Leder bestiller opp nye rettigheter og roller som ligger under ansvarsforholdet.

Laster...