Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for å Unnta dokumenter fra offentligheten

Bydel Ullern praktiserer meroffentlighetsprinsippet og ser det som svært viktig å kunne gi god informasjon om Bydelen sitt arbeid og på den måten kunne bedre kunnskapen om hva Bydelen driver med og dens forskrifter ligger til grunn for våre rutiner.

Sikre at dokumenter som har skjermede/sensitive opplysninger unntas fra offentlig innsyn i henhold til lover og forskrifter.

Gjennomføring

Den som oppretter saken eller dokumentet er ansvarlig for å vurdere og beslutte om journalposten bør unntas offentlighet .

Dersom tilgangskoden «unntatt offentlighet» ikke settes på dokumentet, vil hele dokumentet vises i lesbar versjon på bydelens nettsider i 90 dager etter at dokumentet er ferdigstilt i sak/arkivsystemet.

Når det gjelder inngående dokumenter, gjør Dokumentsenteret en vurdering og tar en beslutning om tilgangskoding. Saksbehandler og saksansvarlig kan overprøve avgjørelsen til dokumentsentret og sette på den tilgangskoden som menes er riktig.

Tilgangskode skal settes når dokumentet eller opplysninger i dokumentet ikke bør offentliggjøres. Tilgangskodene er forhåndsdefinert i sak/arkivsystemet

LOV 2006-05-19 nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Laster...