Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner e-post

Regler for bruk av epost for ansatte

 

  

Regler for bruk av e-post for ansatte

Bruk av e-post i arbeidsrelaterte oppgaver

 Bydelens e-postsystem skal brukes til arbeidsrelaterte oppgaver og i samsvar med kommunens etiske retningslinjer og taushetserklæring. All virksomhetsrelatert e-post (inngående og utgående) skal gå gjennom kommunens e-postløsning

Bydelen behandler e-post på lik linje med vanlig brevpost med hensyn til taushetsplikt, journalføringsplikt og offentlighetslovens regler .

Saksbehandler har ansvaret for å sørge for at e-post som er av arkivverdig betydning blir journalført dersom den skal det i h.h.t. gjeldende lover. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, eksempelvis fødselsnummer eller personnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1)

Send ikke sensitiv informasjon per e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8

Spørsmål om utlevering av personopplysninger vil ikke bli besvart per e-post

Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig saksbehandling, kan Bydel Ullern gi avsender beskjed om at henvendelsen må sendes i ordinær post eller gis ved personlig fremmøte

Laster...