Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner vedlikehold og bevaring

Rutine Vedlikehold og bevaring

 Arkivleder følger opp denne rutinen.

Dokumentsenteret har ansvar for å påse at sak/arkivsystemet til enhver tid er oppdatert og oversiktlig i forhold til forskriftene.

Saksbehandlerne har ansvar for å følge sine rutiner og prosedyrer for saksbehandling slik at det blir mindre vedlikehold.

Gjennomføring

 Løpende   ansvar for at aktiv dokumentasjon blir behandlet og ivaretatt etter gjeldende   regelverk (arkivdanningen).

Løpende ansvar for forvaltningen av dokumentasjonen til den skal avleveres til arkivdepot.

Sørge for at dokumentasjonen til enhver tid er tilgjengelig ved registrering og   arkivering etter godkjente retningslinjer systematisk ved at dokumenter blir plassert i behandlingsmessig sammenheng (saker).

Sikre mot ødeleggelse, tap og urettmessig innsyn ved forsvarlig oppbevaring.

Laster...