Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Pliktavleveringer for allment tilgjengelig informasjon til nasjonale samlinger

Nasjonalbiblioteket skal samle inn og bevare alt som publiseres og gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Eksempler på utgivelser som skal avleveres:

- Langtidsplaner for hele kommunen og fylkeskommunen, både full- og kortversjoner (Delplaner og sektorplaner skal ikke avleveres.)

- Rapporter og utredninger av generell karakter

- Informasjonsmateriell som brosjyrer, informasjonsaviser, utstillingskataloger og plakater

- Postkort og      kalendere

- Årbøker og årsmeldinger

- CDer og DVDer

Praktisk om pliktavlevering: Trykt materiale avleveres i fem eksemplarer, mens musikk- og filmutgivelser avleveres i to eksemplarer. Hvis kommunen trykker opp brosjyrer, løpesedler, plakater eller annet materiale for lokale lag og foreninger, avleveres i to eksemplarer av disse.

Ansvar: Enheter og avdelinger som produserer slikt materiell, oversender korrekt antall trykte eksemplarer til arkiv for videre ekspedering til: Nasjonalbiblioteket Pliktavlevering 8607 Mo i Rana

Pliktavleveringsloven

Laster...