Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutine for innlevering av arkivmateriale fra ytre virksomheter til fjernarkiv- dokumentsenter

Hensikt

Formålet med rutinen er å etablere en felles rutine for innlevering av arkivmateriale til fjernarkiv/dokumentsenteret. Rutinen omfatter at de ytre virksomheter innleverer arkivmateriale en gang i året.

Ansvar og myndighet

Arkivleder

Gjennomføring

Trinn

Aktivitet, handling,   beskrivelse

Ansvarlig

1

 

Rensing:

Under gjennomgang av arkivet skal du fjerne gjenstander   som ødelegger papiret:

-            Binders

-            Gule   lapper (ta kopi av lappen dersom innholdet er vesentlig!)

-            Plastlommer,   plaststrips, spiralinnbinding, skilleark, teip (om mulig) gummistrikk,   stifterfjernes

 

 

Leder-SB

1.2

Utlevering av arkivbokser og etikettert:

-            Arkivbokser   utleveres ved dokumentsenteret

-            Etiketter   utleveres ved dokumentsenteret

-            NB det   skal kun brukes blyant med å merke etikett/arkivboks. Det skal også lages en   innleveringsliste som skal følge med innleveringen av arkivet.

 

 

Dokumentsenter

leder

1.3

Avleveringsliste:

Listen må inneholde arkivmaterialet som blir innlevert

 

 

Leder/SB

 

Dokumentsenteret

1.4

Godkjenning:

Arkivmaterialet godkjennes av dokumentsenteret ved   avlevering til fjernarkivet

Arkivleder/arkivar

Laster...