Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivdanning

Arkivdanningen vil reguleres av bl.a.

  • "Forskrift til arkivloven av 1. desember 1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver", kapittel IX:

 Bestemmelser om elektronisk arkivering av saksdokumenter foregår i NOARK 4-5

Sak og arkivsystemet som brukes i Bydelen er en del av arkivdanningen i Oslo kommune/Bydelen . Oversikten over arkivdanningen i dette fagsystemet er kvalitetsikret med med uttrekk av rapporter. Her skaper det en god  oversikt om produksjon og  dokumentfangst.

Arkivdanning utenfor sak og arkivsystemet:

Utfordringer som Bydelen kan påpeke ved arkivdanning er at Oslo kommune har mange aktive fagsystemer. Mange av disse fagsystemene

har eierskap sentralt i Oslo kommune eller hos leverandøren. Derfor er det ikke mulig å holde oversikten over arkivdaningen hos Bydelene.

Arkivleder har ofte møte med avdelingssjefer for å få informasjon  om hvordan rutiner for journalføring og dokumentfangst følges opp på hver enhet.
Ledersamlinger blir det orientert om arkivplan.
Riksarkivet kan informere Oslo kommune/leverandørene  om å ta uttrekk/rapporter fra fagsystemer som skaper  arkivdanning

 
Laster...