Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Registreringsregler for sak-og arkiv - barnehagebarn

Det opprettes en sak pr barn.

Sakstittel: Barnehagebarn - barnets fornavn og etternavn feks " Barnehagebarn - Ola Nordmann"

Saksmappen unntaes offentlighet med graderingskode BB og navnet skjermes i sakstittelen. Klasseringskoden skjermes ved å hake av uoff.

Arkivdel: BHAGE

Klassering: Fødselsnummer (uten mellomrom)

Graderingskode: BB

Periode Gjelder til vedkommende barn begynner på skolen, evt. slutter i

 barnehagen. Saken avsluttes etter dette og går til rådhusets fjerarkiv.

 Foreldre får kopi av dokumentene dersom de ber om det.

Saken kan inneholde følgende:

· Søknad fra foreldre samt evt. med tilråding og uttalelse fra bhg/ PPT ( standard søkeskjema)

· IOP ( individuell opplæringsplan med foreldrenes påtegning)

· Sak jfr. rutiner

· Svar til foreldre – kopi barnehage og evt. PPT

· Korrespondanse ( inkl. forhåndsvarsel, samtykke osv.)

· Rapporter

· Henvisninger

· Sakkyndige vurderinger

· Spesialpedagogiske tiltak

Alle journalpostene skal unntaes offentligheten og om barnets navn/fødselsnummer fremkommer i journalposten skal dise også skjermes.

Laster...